جستجوی بلاگ

تمرینــات لاغری پا مـــاه اول - روز 10

تمرینــات لاغری پا مـــاه اول - روز 10

روز 10

تعداد حرکات : 18 حرکت

مدت زمان تقریبی : 12 دقیقه

سطح تمرین : مبتدی

1.SKIPPING WITHOUT ROPE

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • بازوها را در کنار خود قرار داده و وانمود کنید که دسته طناب را در  دست دارید
 • همزمان بپرید و بطور متناوب روی نوک پنجه خود بیفتید و مچ خود را بچرخانید ، انگار که طناب می چرخد.

2. MOUNTAIN CLIMBER

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • از موقعیت شنا شروع کنید. 
 • اطمینان حاصل کنید که دست هایتان را به اندازه عرض شانه باز کرده اید و کف دست ها درستزیر شانه ها قرار دارند.
 • پاها کنار هم قرار می گیرند و شست پاها به سمت داخل خم می شوند. در این حالت دست ها و پاهایتان صاف هستند.
 • پشت خود را صاف نگه دارید
 • زانوی راست خود را به سمت سینه بالا بیاورید. توجه کنید که شانه هایتان جلوتر یا عقب تر از دست هایتان نروند و درست بالای مچ دست ها قرار داشته باشند.
 • پای راست را به حالت اولیه  بازگردانید.
 • باسن تان را بالا و پایین نکنید و وضعیت صاف بدن خود را حفظ کنید.
 • اکنون این حرکت را با پای دیگر هم تکرار کنید
 • برای افزایش اثر قلبی عروقی حرکت کوهنورد، سرعت حرکت پاها را افزایش دهید.

3. STRAIGHT LEG FIRE HYDRANT LEFT

تعداد حرکت : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • کف دو دست و زانوی راست خود را روی زمین بگذارید.
 • پای چپ خود را بصورت کشیده به سمت پهلوی چپ بالا و پایین ببرید.4. STRAIGHT LEG FIRE HYDRANT RIGHT

تعداد حرکت : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • کف دو دست و زانوی چپ خود را روی زمین بگذارید.
 • پای راست خود را بصورت کشیده به سمت پهلوی راست بالا و پایین ببرید.

5 . GLUTE KICKBACK CROSSOVER WITH LEFT LEG

تعداد حرکت : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • دست ها را مستقیم زیر شانه قرار دهید
 • پای چپ خود را به صورت کشیده به سمت بالا ببرید و 1 ثانیه مکث کنید.
 • سپس مستقیم پایین بیاورید و به سمت راست ببرید .
 • این عمل را تکرار کنید6 . GLUTE KICKBACK CROSSOVER WITH RIGHT LEG

تعداد حرکت : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • دست ها را مستقیم زیر شانه قرار دهید
 • پای راست خود را به صورت کشیده به سمت بالا ببرید و 1 ثانیه مکث کنید.
 • سپس مستقیم پایین بیاورید و به سمت چپ ببرید .
 • این عمل را تکرار کنید

7 . SCISSORS

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • به پشت دراز بکشید و دست ها را در کنار خود قرار دهید.
 • ساق های خود را بلند کنید و از راست به سمت چپ عبور کرده سپس تمرین را معکوس انجام دهید.8 . SIDE LUNGES

تکــــرار  : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • صاف بایستید پای راست خود را به طرف دیگر برسانید و بدن خود را پایین تر نگه دارید ، در حالی که پای چپ خود را حفظ می کنید
 • به موقعیت شروع برگردید و به سمت دیگر بروید

9 . BUTT BRIDGE

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • صاف بایستید پای راست خود را به طرف دیگر برسانید و بدن خود را پایین تر نگه دارید ، در حالی که پای چپ خود را حفظ می کنید

 • با پشت روی زمین دراز بکشید. دست‌ها را در اطراف بدن قرار داده و زانوها را خم‌کنید.

 • پاهای شما باید تقریباً به‌اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. این وضعیت شروع حرکت است.

 • درحالی‌که پشت خود را صاف نگه‌داشته‌اید، پاشنه پا را بالا کشیده و باسن را از زمین بلند کنید.

 • هنگام اجرای این بخش از حرکت، نفستان را بیرون داده و در نقطه اوج حرکت لحظه‌ای مکث کنید.

 • به داخل نفس کشیده و به‌ آرامی به نقطه شروع برگردید

10 . BACKWARD LUNGE

تعــداد حرکــت : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه و دستانتان را روی باسن قرار دهید.
 • با پای راست خود یک قدم بزرگ به عقب بردارید و بدن را پایین بیاورید تا ران پای چپ و بدن را پایین بیاورید تا ران چپ شما با زمین موازی شود.
  برگردید و با طرف دیگر تکرار کنید.
11 . CRAB KICKS

تکــــرار  : 36 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین :

 • کف پاها را روی زمین قرار دهید زانو ها را خم کنید.
 • کف دست هایتان روی زمین و زیر شانه های خود برای حمایت از بدن قرار دهید.
 • سپس در حالی که باسن خود را از بالا می آورید به اندازه ای که می توانید بلند شوید .
12. STRAIGHT LEG FIRE HYDRANT LEFT

تعداد حرکت : 10 x

نحوه انجام تمرین : 

 • کف دو دست و زانوی راست خود را روی زمین بگذارید.
 • پای چپ خود را بصورت کشیده به سمت پهلوی چپ بالا و پایین ببرید.13. STRAIGHT LEG FIRE HYDRANT RIGHT

تعداد حرکت : 10 x

نحوه انجام تمرین : 

 • کف دو دست و زانوی چپ خود را روی زمین بگذارید.
 • پای راست خود را بصورت کشیده به سمت پهلوی راست بالا و پایین ببرید.

14 . SCISSORS

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • به پشت دراز بکشید و دست ها را در کنار خود قرار دهید.
 • ساق های خود را بلند کنید و از راست به سمت چپ عبور کرده سپس تمرین را معکوس انجام دهید.15 . BACKWARD LUNGE

تعــداد حرکــت : 8 x

نحوه انجام تمرین : 

 • بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه و دستانتان را روی باسن قرار دهید.
 • با پای راست خود یک قدم بزرگ به عقب بردارید و بدن را پایین بیاورید تا ران پای چپ و بدن را پایین بیاورید تا ران چپ شما با زمین موازی شود.
  برگردید و با طرف دیگر تکرار کنید.


16. LEFT QUAD STRETCH WITH WALL

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • با دست راست خود روی دیوار بایستید ، پای چپ خود را خم کنید و مچ پای خود را بگیرید.

17. LEFT QUAD STRETCH WITH WALL

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • با دست چپ خود روی دیوار بایستید ، پای راست خود را خم کنید و مچ پای خود را بگیرید.

18. ADDUCTOR STRETCH IN STANDING

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • بایستید و پاها را با فاصله از هم باز کنید و دستانتان را روی باسن قرار دهید
 • سپس پای چپ خود را خم کرده و بدن را به سمت چپ متمایل کنید
 • موقعیت را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس برگردید و با طرف دیگر تکرار کنید

جهــــت حمایـــت بیشتـــر صفحــــه ما را در اینستاگـــرام دنبـــال کنید
یک نظر ارسال کنیدپاسخی ارسال کنید

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.
مقایسه 0
قبلی
بعدی

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

پرداخت