جستجوی بلاگ

تمرینــات لاغری پا مـــاه اول - روز 11

تمرینــات لاغری پا مـــاه اول - روز 11

روز 11

تعداد حرکات : 18 حرکت

مدت زمان تقریبی : 12 دقیقه

سطح تمرین : مبتدی1 . CROSS TOUCH AND REACH

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • روی زمین بایستید و بازوها را در ارتفاع شانه به دو طرف دراز کنید.
 • سپس بدن خود را خم کرده و با استفاده از دست چپ پای راست خود را لمس کنید.
 • به حالت اولیه برگردید و با استفاده از دست راست پای چپ خود را لمس کنید.
 • وقتی بدن را خم می کنید نفس خود را بیرون دهید و هنگام بالا آمدن را دم کنید.
 • در حین تمرین کمر و پاها را صاف نگه دارید2. PLANK JACKS

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • از موقعیت پلانک شروع کنید. 
 • دست ها را زیر شانه ها قرار دهید.
 • پاهای خود را از هم جدا کنید و روی انگشتان پا قرار بگیرید.
 • به حالت اولیه بازگردید و این عمل را تکرار کنید.3 . GLUTE KICK BACK LEFT

تکــــرار  : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • در حالت چهار زانو باستید و پای چپ خود را به عقب ببرید.

 • این عمل را تکرار کنید .4 . GLUTE KICK BACK RIGHT

تکــــرار  : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • در حالت چهار زانو باستید و پای  راست خود را به عقب ببرید.

 • این عمل را تکرار کنید .

5 . FIRE HYDRANT LEFT

تکــــرار  : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • دست ها و زانوها را روی زمین قرار دهید دقت کنیددست ها زیر شانه بصورت کشیده  روی زمین قرار بگیرند.
 • سپس پای چپ خود را با زاویه 90 درجه به پهلو بلند کنید.

6 . FIRE HYDRANT RIGHT

تکــــرار  : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • دست ها و زانوها را روی زمین قرار دهید دقت کنیددست ها زیر شانه بصورت کشیده  روی زمین قرار بگیرند.
 • سپس پای چپ خود را با زاویه 90 درجه به پهلو بلند کنید.7 . GLUTE KICKBACK CROSSOVER WITH LEFT LEG

تکــــرار  : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • دست ها را مستقیم زیر شانه قرار دهید
 • پای چپ خود را به صورت کشیده به سمت بالا ببرید و 1 ثانیه مکث کنید.
 • سپس مستقیم پایین بیاورید و به سمت راست ببرید .
 • این عمل را تکرار کنید8 . GLUTE KICKBACK CROSSOVER WITH RIGHT LEG

تکــــرار  : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • دست ها را مستقیم زیر شانه قرار دهید
 • پای راست خود را به صورت کشیده به سمت بالا ببرید و 1 ثانیه مکث کنید.
 • سپس مستقیم پایین بیاورید و به سمت چپ ببرید .
 • این عمل را تکرار کنید

 9. PENDULUM SWINGS

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • بایستید و پای چپ خود را روی زمین قرار دهید و پای راست خود را صاف و در سمت راست خود بلند کنید.
 • یک پرش کوچک انجام دهید و پای چپ خود را به سمت چپ بچرخانید.
 • سریع پاها را عوض کنید و تکرار کنید

 10. SUMO SQUAT

تکــــرار  : 12 x

نحوه انجام تمرین : 

 • بایستید و پاها را به عرض شانه بازکنید.
 • بازوهای خود را روی یکدیگر قرار دهید و به جلو بکشید.
 • بدن خود را پایین بیاورید تا زمانی زاویه ران شما با زانو 90 درجه شود.
 • تمرین را تکرار کنید.11 . FAST SPIDER LUNGES

تعــداد حرکــت : 36 ثانیه

نحوه انجام تمرین : 

 • دستان خود را زیر شانه ها قرار دهید و پای چپ خود را خم کنید و در کنار بازوی چپ خود قرار دهید
 •  پای راست خود را در پشت خود کشیده سپس بپرید و پاها را در هوا تغییر دهید

12 . FIRE HYDRANT LEFT

تکــــرار  : 10 x

نحوه انجام تمرین : 

 • دست ها و زانوها را روی زمین قرار دهید دقت کنیددست ها زیر شانه بصورت کشیده  روی زمین قرار بگیرند.
 • سپس پای چپ خود را با زاویه 90 درجه به پهلو بلند کنید.

13 . FIRE HYDRANT RIGHT

تکــــرار  : 10 x

نحوه انجام تمرین : 

 • دست ها و زانوها را روی زمین قرار دهید دقت کنیددست ها زیر شانه بصورت کشیده  روی زمین قرار بگیرند.
 • سپس پای چپ خود را با زاویه 90 درجه به پهلو بلند کنید.14 . PENDULUM SWINGS

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • بایستید و پای چپ خود را روی زمین قرار دهید و پای راست خود را صاف و در سمت راست خود بلند کنید.
 • یک پرش کوچک انجام دهید و پای چپ خود را به سمت چپ بچرخانید.
 • سریع پاها را عوض کنید و تکرار کنید

 15. SUMO SQUAT

تکــــرار  : 10 x

نحوه انجام تمرین : 

 • بایستید و پاها را به عرض شانه بازکنید.
 • بازوهای خود را روی یکدیگر قرار دهید و به جلو بکشید.
 • بدن خود را پایین بیاورید تا زمانی زاویه ران شما با زانو 90 درجه شود.
 • تمرین را تکرار کنید.

16. LEFT QUAD STRETCH WITH WALL

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • با دست راست خود روی دیوار بایستید ، پای چپ خود را خم کنید و مچ پای خود را بگیرید.

17. LEFT QUAD STRETCH WITH WALL

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • با دست چپ خود روی دیوار بایستید ، پای راست خود را خم کنید و مچ پای خود را بگیرید.

18. ADDUCTOR STRETCH IN STANDING

تکــــرار  : 30 ثانیـــه

نحوه انجام تمرین : 

 • بایستید و پاها را با فاصله از هم باز کنید و دستانتان را روی باسن قرار دهید
 • سپس پای چپ خود را خم کرده و بدن را به سمت چپ متمایل کنید
 • موقعیت را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس برگردید و با طرف دیگر تکرار کنید
یک نظر ارسال کنیدپاسخی ارسال کنید

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.
مقایسه 0
قبلی
بعدی

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

پرداخت